Praktijk voor Mondhygiëne  - Voor ondersteuning op het gebied van mondhygiëne.


Praktijk voor mondhygiëne Friesland
 
Momenteel zijn wij op 2 locaties gevestigd: “Woonzorgcentrum de Finke” te Koudum en in “het Knooppunt” te Joure.

De praktijk is in 2011 gestart in Koudum door Jildou Hobma-Feenstra.
Jildou is in 2004 afgestudeerd al mondhygiënist aan de Hanze Hogeschool te Groningen.
Na ervaring opgedaan te hebben in de Algemene en Parodontologie Praktijk was het tijd voor een nieuwe stap.  Dit betekende de start van de Praktijk voor Mondhygiëne Friesland.

Wij bieden ook mondzorg aan huis en mondzorg op locatie in diverse verpleeghuisinstelling-en aan in o.a. Koudum, Joure,Balk, Lemmer, Sneek, Akkrum en Sint Nicolaasga.  

Sinds april 2016 is Jetta Oudemans werkzaam in Joure. Jetta is in 2008 afgestudeerd als mondzorgkundige aan de Hanze Hogeschool in Groningen.

Per 1 juli 2017 komt Kawai Hua ons team versterken. 

Wij vinden het belangrijk om de mondzorg laagdrempelig en betaalbaar te houden.
Iedereen heeft recht op een gezonde mond, ook als het wat minder gaat om wat voor reden dan ook!  
Het huidige tandheelkundige beleid zorgt ervoor dat iedereen tot op hoge leeftijd zijn eigen tanden behoudt. Helaas zien wij dat dit ook problemen met zich mee brengt, voornamelijk bij toename van leeftijd en afname van mobiliteit.  Wanneer iemand van zorg afhankelijk is wordt de mond nog te vaak overgeslagen.

Dit is de reden dat wij zijn gestart met het geven van klinische lessen aan verplegend en verzorgend personeel.  Bel of mail ons gerust om te vragen naar de mogelijkheden. 
 
Neem snel een kijkje op deze site voor allerlei informatie over onderwerpen rondom mondhygiëne!

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint